Προφίλ Κατάλογος Εκδόσεων Επίσημα Εκπαιδευτικά Συγγράμματα Παραγγελίες Συνεργασίες Επικοινωνία
Επίσημα Εκπαιδευτικά Συγγράματα
Μερικά από τα βιβλία μας που χρησιμοποιούνται ως επίσημα εκπαιδευτικά συγγράμματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποδεικνύουν την κορυφαία ποιότητά τους. Καθηγητές, Iδρύματα ή Σχολές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποια από τα παρακάτω εγκεκριμένα και κοστολογημένα βιβλία από το Υπουργείο Παιδείας ως εκπαιδευτικά, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Γρηγόριο Φούντα στο τηλέφωνο 210 - 52 38 910, φαξ 210 - 52 38 871, E-Mail: fountas@acsmi.gr


Κεντρική Σελίδα|Προφίλ|Κατάλογος Εκδόσεων|Επίσημα Εκπαιδευτικά Συγγράματα|Παραγγελίες|Συνεργασίες|Επικοινωνία